Vysokotlaková jemná vodná hmla dokáže riadiť oheň, potlačiť oheň a uhasiť oheň pod tromi účinkami chladenia, zadusenia a izolačného žiarenia. Jedná sa o najefektívnejšiu technológiu na nahradenie tradičného vodného postreku, vodnej hmly stredného a nízkeho tlaku, plynu, aerosólu, suchého prášku, peny a iných hasiacich prostriedkov.