Lineárne detektory tepla je možné používať v náročných podmienkach. Tento systém má vlastnosti vysokej adaptability a špičkového výkonu. To bolo široko používané v priemyselných a komerčných projektoch.