Prípad projektu

Prípad kábla na snímanie teploty

Prípad vodnej hmly

Projektové video